Sağlık Yatırımları

Sağlık Yatırımları

Aile Sağlığı Merkezi

z22.01.2021

İlçemizde Aile Sağlığı Merkezi yaparak Sağlık Bakanlığı'nın kullamına devrettik.