Halkla İlişkiler Projeleri

Halkla İlişkiler Projeleri

Ortak Akıl Halk Oylaması

z06.09.2018

 

Postane ve Cami Mahallesi sakinleri İstasyon Caddesi’nin trafiğe
kapatılmasına, İçmeler Mahallesi sakinleri de Ankara Caddesi’nde tek taraflı
park kararını verdi. Her iki mahallede de vatandaşlarımızın kararını uyguladık.

Postane ve Cami Mahallesi sakinleri İstasyon Caddesi’nin trafiğekapatılmasına, İçmeler Mahallesi sakinleri de Ankara Caddesi’nde tek taraflıpark kararını verdi. Her iki mahallede de vatandaşlarımızın kararını uyguladık.