İşletme ve İştirakler Md.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü