Meclis Toplantı İlanı

                       TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 03 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
             Bu toplantıların ilk birleşimi, 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

  İlan olunur. 

             Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM                                                           :

1-Tuzla  Belediye  Başkanlığı’nın 2016  Yılı  Denetim  Komisyonu  Raporu  Hakkında  Meclis                     Başkanlığı’nın Bilgilendirilmesi.
2-Encümen Üye Seçimi. 

3-İhtisas Komisyonlarının Teşkili. 

4-İmar Komisyonu Üye Seçimi. 

5-Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi. 

6-Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi. 

7-Çevre, Sağlık ve Ulaşım Komisyonu Üye Seçimi. 

8-Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi. 

9-Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi Faaliyet Raporunu sunumu.

 

 

 

Meclis Toplantı İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER