Meclis Toplantı İlanı

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI


             5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 02 Mayıs 2017 Salı gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

             Bu toplantıların ilk birleşimi, 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 16.00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

  İlan olunur.


           Dr. Şadi YAZICI

           Belediye Başkanı

GÜNDEM                                        : 

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Atama” hakkında 28.04.2017 tarih ve 430 sayılı yazısı.

 

TEKLİFLER                                    : 

1-      Hibe (Araç Hibesi) Hk. Fen İşleri Müdürlüğünün 13.04.2017 tarihli ve 706 sayılı teklifi. 

2-      2016 Yılı Kesin Hesabı Hk. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2017 tarihli ve 1049 sayılı teklifi.

Meclis Toplantı İlanı

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER