Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 07/06/2021

z07.06.2021

  TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıların ilk birleşimi, 07 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de Tuzla Belediye Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi Mavera Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur.


Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

GÜNDEM                         :
“Atama” konulu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.06.2021 tarihli ve 64400 sayılı bilgilendirme yazısı.

TEKLİFLER                      :   

1- Tuzla Merkez Cami Mah. 8163 Parsel Sayılı Taşınmazdaki Tuzla Belediyesi Hissesinin Diyanet İşleri Başkanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsisi konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.06.2021 tarihli ve 64654 sayılı teklifi.

2- Tuzla Akfırat Mahallesi Kadastro Güncellemesi konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.06.2021 tarihli ve 64650 sayılı teklifi.

İLAVE TEKLİF DOSYALAR:

3- Cadde Sokak İşlemleri konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve 64649 sayılı teklifi.

4- Banka Hesapları Haczedilmezlik konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve 64646 sayılı teklifi.

5- İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı 137 Ada 1 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve 64641 sayılı teklifi.

6- İstanbul İli Tuzla İlçesi, Aydınlı 8740 Ada 17 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli ve 64641 sayılı teklifi.