Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 05/07/2021

z07.07.2021

 TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 05 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. Bu toplantıların ilk birleşimi, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur.


Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı


GÜNDEM :
TEKLİFLER :
1- İptal –İhdas konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.06.2021 tarihli ve 67357 sayılı teklifi.

İLAVE TEKLİF DOSYALARI:
2- Hibe Yardımı konulu Fen İşleri Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli ve 68187 sayılı teklifi.    3- Aydınlı Mahallesi 8184 Ada 3, 4, 5 ve 6 Parseller, 8183 Ada 4 Parsel, 8183 Ada 2 Parsel, 8183 Ada 2 Parselin bir kısmı ile bir kısım Terkinli Alana İlişkin UİP Değişikli konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.07.2021 tarihli ve 68890 sayılı teklifi.