Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 04/10/2021

z01.10.2021

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 04 Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. Bu toplantıların ilk birleşimi, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır. 

İlan olunur.
         
Dr. Şadi YAZICI         
Belediye Başkanı

                     GÜNDEM          :

    1- 2022 – 2024 Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09. 2021 tarihli ve 80990 sayılı teklifi.

    2- 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli ve 81000 sayılı teklifi.

    3- Protokol Yetkisi ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli ve 81154 sayılı teklifi.

    4- İptal – İhdas ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve 81801 sayılı teklifi.

    5- İptal – İhdas ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve 81794 sayılı teklifi.

    6- 2022 Yılı Fazla Mesai Ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 29.09.2021 tarihli ve 81849 sayılı teklifi.