Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 01/11/2021

z01.11.2021

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 01 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıların ilk birleşimi, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Dr. Şadi YAZICI

Belediye Başkanı

GÜNDEM :

RAPORLAR :

TEKLİFLER :

 

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN DOSYALARI:

1- Tuzla İlçesi Cami Mahallesi 1877 Parselin bir kısmı ve yakın çevresi l bir kısım kadastral boşluğa ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.10.2021 tarihli ve 82543 sayılı teklifi.

 

2- Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 Parselin bir kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.01.2021 tarihli ve 44706 sayılı teklifi.