Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 06/12/2021

z03.12.2021

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 06 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. Bu toplantıların ilk birleşimi, 06 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 15.00’de Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur.
         
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

Ek : Meclis Gündemi


GÜNDEM :

 

TEKLİFLER :

  1. Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği Tespiti” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2021 tarihli ve 91286 sayılı teklifi.

  1. Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı” ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2021 tarihli ve 91289 sayılı teklifi.

  1. Geçici İşçi Vizeleri” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.11.2021 tarihli ve 90047 sayılı teklifi.

  1. Yetki Talebi” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.11.2021 tarihli ve 90053 sayılı teklifi.

  1. Banka Hesapları Haczedilmezlik” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2021 tarihli ve 91929 sayılı teklifi.

 

  1. 2022 Yılı Mali Yılı Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2021 tarihli ve 91852 sayılı teklifi.