Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 03/01/2022

z04.01.2022


TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 03 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. Bu toplantıların ilk birleşimi, 03 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır. 

İlan olunur.
         
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ
TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ
TOPLANTI : OCAK AYI
TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 03.01.2022 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00 BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ
GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

GÜNDEM :
• Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİFLER :
1- “2022 Yılı Meclis Çalışma Takvimi” konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2021 tarihli ve 95019 sayılı teklifi.
2- “Sözleşmeli Personel 2022 Yıl Ücretleri Belirlenmesi” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2021 tarihli ve 94819 sayılı teklifi.
3- “İptal İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2021 tarihli ve 94814 sayılı teklifi.
4- “İptal İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2021 tarihli ve 94823 sayılı teklifi.
5- “Ambalaj Atığı Kullanım Hakkı” konulu Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli ve 96019 sayılı teklifi.