Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 07/03/2022

z07.03.2022


TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 07 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.  Bu toplantıların ilk birleşimi, 07 Mart 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır. 
İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı


TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

SEÇİM DÖNEMİ  : 7’NCİ
TOPLANTI YILI  : 4’ÜNCÜ
TOPLANTI  : MART AYI 
TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  : 07.03.2022 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00
BİRLEŞİMİ  : 1’NCİ
GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.


GÜNDEM :
“Atama” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.02.2022 tarihli ve 104772 sayılı yazısı.

RAPORLAR                                  :
TEKLİFLER                                  :


İMAR KOMİSYONU:

“Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 ada 2 Parselin bir kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği” ile ilgili İmar Komisyonunda bekleyen teklif dosyası”