Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 04/04/2022

z01.04.2022


TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 04 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.  Bu toplantıların ilk birleşimi, 04 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
İlan olunur.
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı


TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

SEÇİM DÖNEMİ  : 7’NCİ
TOPLANTI YILI  : 4’ÜNCÜ
TOPLANTI  : NİSAN AYI 
TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  : 04.04.2022 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00
BİRLEŞİMİ  : 1’NCİ
GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.


GÜNDEM :

1-2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Başkanlığı’nın Bilgilendirilmesi
2-Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2021 – 31.12.2021 Dönemi Faaliyet Raporu Hk. 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.03.2021 tarihli ve 109555 sayılı yazısı.
3-Encümen Üye Seçimi.
4-İmar Komisyonu Üye Seçimi.
5-Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi.
6-Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi.
7-Çevre, Sağlık, Ulaşım, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Üye Seçimi.
8-Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi.


TEKLİFLER :

1-  “Otopark Bedeli” konulu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.03.2022 tarihli ve 107244 sayılı teklifi. 
2- “2022 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili değişiklikler” konulu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.02.2022 tarihli ve 107703 sayılı teklifi.
3- “Tuzla Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.03.2022 tarihli ve 109653 sayılı teklifi.
4- “Kütüphane Yapılması” konulu Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli ve 110139 sayılı teklifi.
5- “Yönetmelik” konulu Temizlik İşleri Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli ve 110205 sayılı teklifi.
6- “Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planında Bulunan Dere Koruma Bantlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.03.2022 tarihli ve 109880 sayılı teklifi.