Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 09/05/2022

z29.04.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 09 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıların ilk birleşimi, 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : MAYIS AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 09.05.2022 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

GÜNDEM :

TEKLİFLER :

1- “2021 Yılı Kesin Hesabı” konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli ve 114831 sayılı teklifi.