Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 06/06/2022

z06.06.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 06 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. 

Bu toplantıların ilk birleşimi, 06 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır. 

İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI

Belediye Başkanı 

 

Ek : Meclis Gündemi 

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI : HAZİRAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 06.06.2021 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI. 

GÜNDEM :

TEKLİFLER :

 

1. ‘’İptal-İhdas’’ konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.06.2022 tarihli ve 120209 sayılı teklifi.

 

İLAVE TEKLİFLER :

 

2. “Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 5359 Parselin bir Kısmı ve Yakın Çevresine ilişkin UİP Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120652 sayılı teklifi.

 

3. “Tuzla İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi 7476 Ada 1 Parsel, 7470 Ada 5 Parsel ve 7472 Ada 1 Parsel arasında kalan imar yoluna ilişkin UİP Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120646 sayılı teklifi.

 

4. “Orhanlı 1694 Parselin bir kısmı, 6922 Ada 3, 4, 12, 13, 17 parsellerin bir kısmı ile 6922 Ada 16 Parsel ve bir kısım terkinli alana ilişkin UİP Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120688 sayılı teklifi.

 

5. ‘’Tuzla İlçesi, Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait UİP’ nda Marmara Denizi ve Adalar Özel Koruma Bölgesi Kapsamı Dışında ‘’Yençok’’ibaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği’’ konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120649 sayılı teklifi.

 

6. ”Tuzla İlçesi, Deniz Harp Okulu Komutanlığı Kışlasına Ait UİP’nda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Kapsamında ‘’Yençok’’ İbaresine İlişkin Plan Notu Değişikliği’’ Konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120647 sayılı teklifi.

 

7. ”Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi 7216 Ada 2,3,4 Parseller ile Bir Kısım Terkinli Alan ve İstikamet Düzenlemesine İlişikin Uygulama İmar Planı Değişikliği’’Konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120682 sayılı teklifi.

 

8. “1/1000 Ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planının Bir Kısmına İlişkin Plan Değişikliği’’Konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120679 sayılı teklifi.

 

9. ’’2022 Mali Yılı Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması’’ konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli ve 120782 sayılı teklifi.

 

10. ‘’Tuzla Belediyesi Çay Bahçesi Yönetmelik’’ konulu İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli 120761 sayılı teklifi.