Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 04/07/2022

z01.07.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 04 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır. 

Bu toplantıların ilk birleşimi, 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır. 

İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI

Belediye Başkanı 

 

Ek : Meclis Gündemi 

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 04.07.2021 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI. 

GÜNDEM :

TEKLİFLER :

 

1. ‘’Amatör Spor Kuluplerine Nakti yardım’’ konulu Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 27.06.2022 tarihli ve 124433 sayılı yazısı.

2. "Atık Tekstil ve Giysi Toplama İşi" konulu Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22.06.2022 tarihli ve 123539 sayılı yazısı.

3. "Ek Ödenek" konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.06.2022 tarihli ve 124849 sayılı yazısı.