Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 05/09/2022

z02.09.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 05 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Bu toplantıların ilk birleşimi, 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI : EYLÜL AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 05.09.2021 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

GÜNDEM :

 

TEKLİFLER :

 

1. “Orhanlı ve Tepeören Mahallelerinin bir kısmında yer alan muhtelif parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.07.2022 tarihli ve 126050 sayılı teklifi.

2. 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.08.2022 tarihli ve 129693 sayılı teklifi.

3. 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Tekliflerinin Hazırlanması konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve 133921 sayılı teklifi.

4. Ek Ödenek konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve 133920 sayılı teklifi.

5. Tuzla Belediyesi Mercan Kafe Yönetmeliği konulu İşletme İştirakler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve 133702 sayılı teklifi.

6. Ücretsiz Yolcu Taşımacılığı konulu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve 133796 sayılı teklifi.

7. Protokol Yetkisi konulu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve 133913 sayılı teklifi.

8.