Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 03/10/2022

z03.10.2022

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 03 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.Bu toplantıların ilk birleşimi, 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ   
TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ   
TOPLANTI : EKİM AYI    
TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 03.10.2022 PAZARTESİ   
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00   
BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ   
GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

             GÜNDEM :

             TEKLİFLER 
               :
1- “2022 Yılı İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardım” konulu Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve 133618 sayılı teklifi.   
2- “2023 – 2025 Yılı Bütçe Tasarısı” konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2022 tarihli ve 137933 sayılı teklifi.
3- “2023 Yılı Performans Programı” konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2022 tarihli ve 137935 sayılı teklifi.
4- “Revize Yönetmelik” konulu Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve 138273 sayılı teklifi.
5- “Yönetmelik” konulu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve 138266 sayılı teklifi.