Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 07/11/2022

z07.11.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 07 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Bu toplantıların ilk birleşimi, 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı


TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : KASIM AYI 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 07.11.2022 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

GÜNDEM :

             “Atama” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.10.2022 tarihli ve 140787 sayılı yazısı.

TEKLİFLER               :

1- “Orhanlı Mahallesi 1646, 1647 ve 1837 Parsel sayılı taşınmazların Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş ‘ ne ödenmesi gereken Belediye Borçlarına karşılık mahsuben Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’ne devir edilmesi” konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.10.2022 tarihli ve 139436 sayılı teklifi.

2- “2023 Yılı Fazla Mesai Ücreti” konulu Zabıta Müdürlüğünün 19.10.2022 tarihli ve 141947 sayılı teklifi.

3- “Atık Toplayıcı Yönetmelik” konulu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 24.10.2022 tarihli ve 142614sayılı teklifi.

4- “Tuzla Belediyesi 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri” konulu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli ve 144545 sayılı teklifi.