Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 05/12/2022

z05.12.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 05 Aralık 2022 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye BaşkanıTUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : ARALIK AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 05.12.2022 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI. 

GÜNDEM : 

TEKLİFLER : 

1- ‘’Belediye Meclis ve İhtisas Komisyonu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı’’

konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.11.2022 tarihli ve 148313 sayılı teklifi

2- ‘’Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Tespiti’’ konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.11.2022 tarihli ve 148326 sayılı teklifi

3- ‘’Tuzla Tepeören Mahallesi 7128 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına 25 Yıl Süreyle Tahsis Edilmesi’’ konulu Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.11.2022 tarihli ve 148864 sayılı teklifi

4- ‘’Tuzla Aydınlı Mahallesi 279 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’ ne Ödemesi Gereken Belediye Borçlarına Karşılık Mahsuben Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’ ne Devir Edilmesi ile (veya) 2886 D.İ.K.’na göre satışı’’ konulu Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.11.2022 tarihli ve 149771 sayılı teklifi

 

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

1- Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi.

 

HUKUK KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

2- “Cadde Sokak İşlemleri” konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.10.2022 tarihli ve 138970 sayılı teklifi