Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 02/01/2023

z30.12.2022

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 02 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

 TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ
TOPLANTI YILI : 5’İNCİ
TOPLANTI : OCAK AYI 
TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 02.01.2023 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00
BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ
GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

GÜNDEM :

    • Denetim Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİFLER                                   :

    1- “2023 Yılı Meclis Çalışma Takvimi” konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2022 tarihli ve 154991 sayılı teklifi. 

    2- “Şartsız Araç Hibesi” konulu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 153703 sayılı teklifi.

    3- “Geçici İşçi Vizesi” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2022 tarihli ve 154682 sayılı teklifi.

    4-  “İptal-İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2022 tarihli ve 155305 sayılı teklifi.

    5- “İptal-İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2022 tarihli ve 155313 sayılı teklifi.

    6- “Sözleşmeli Personel 2023 Yılı Ücretleri Belirlenmesi” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2022 tarihli ve 155337 sayılı teklifi.

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

    1- Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi.

HUKUK KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

    1- ‘’Cadde Sokak İşlemleri’’ konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.10.2022 tarihli ve 138970 sayılı teklifi