Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 06/02/2023

z03.02.2023

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 06 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 5’İNCİ

TOPLANTI : ŞUBAT AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 06.02.2023 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

GÜNDEM : 

Atama” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.01.2023 tarihli ve 159539 sayılı

yazısı.  

TEKLİFLER :

  1. İptal-İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2023 tarihli ve 161526 sayılı teklifi.

  2. İptal-İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2023 tarihli ve 161539 sayılı teklifi. 

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

  1. Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi. 

  1. ‘’Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi 7628 Parselin Bir Kısmı ve Güneyindeki Terkinli Alan ile 119 Ada 5 ve 6 Parsellerin Bir Kısmı ile Kuzeyindeki Kadastral Boşluğa İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları’’ konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.01.2023 tarihli ve 2023/02 sayılı teklifi. 

  1. ‘’Tuzla İlçesi, Akfırat Mahallesi 2491 Parselin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı’’ konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.01.2023 tarihli ve 2023/03 sayılı teklifi.