Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 03/04/2023

z31.03.2023

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 03 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıların ilk birleşimi, 03 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur. 

Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 5’İNCİ

TOPLANTI : NİSAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 03.04.2023 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

GÜNDEM :

 

1-2022 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Başkanlığı’nın

Bilgilendirilmesi

2-Tuzla Belediye Başkanı’nın 01.01.2022 – 31.12.2022 Dönemi Faaliyet Raporu Hk.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.03.2023 tarihli ve 169389 sayılı yazısı.

3-Encümen Üye Seçimi.

4-İmar Komisyonu Üye Seçimi.

5-Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi.

6-Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi.

7-Çevre, Sağlık, Ulaşım, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Üye Seçimi.

8-Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi.

 

TEKLİFLER :

 

  1. İptal-İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.03.2023 tarihli ve 171071 sayılı teklifi.

  2. Tuzlanın Yıldızlarına Ödül Yağmuru 8’ Programı” konulu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.03.2023 tarihli ve 171286 sayılı teklifi.

  3. Sporculara ve Antrenörlere Ödül Verilmesi” konulu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.03.2023 tarihli ve 171290 sayılı teklifi.