Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 02/05/2023

z29.04.2023

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 02 Mayıs 2023 Salı gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıların ilk birleşimi, 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur. 

Dr. Şadi YAZICI

Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 5’İNCİ

TOPLANTI : MAYIS AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 02.05.2023 SALI

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

GÜNDEM :

 

TEKLİFLER :

 

  1. 2022 Yılı Kesin Hesabı” konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli ve 175281 sayılı teklifi.

  2. Haczedilemez Banka Hesabı” konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.04.2023 tarihli ve 175388 sayılı teklifi.

  3. Tepeören Mahallesi 441 Ada 1 Parsel sayılı Taşınmazdaki Belediye Hissesinin Satılması” konulu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.2023 tarihli ve 175632 sayılı teklifi.

  4. İptal-İhdas” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2023 tarihli ve 175785 sayılı teklifi 

 

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

 

  1. Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi.

  2. ‘’Tepeören Mahallesi 7139 Ada 5 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.02.2023 tarihli ve 162255 sayılı teklifi