Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 05/06/2023

z02.06.2023

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 02 Mayıs 2023 Salı gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Bu toplantıların ilk birleşimi, 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
İlan olunur. 
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 05 Haziran 2023 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Bu toplantıların ilk birleşimi, 05 Haziran 2023 Salı günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.
İlan olunur. 
Dr. Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 


    SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

    TOPLANTI YILI : 5’İNCİ

    TOPLANTI : HAZİRAN AYI 

    TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 05.06.2022 PAZARTESİ

    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

    BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

    GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.


             GÜNDEM :

             TEKLİFLER :

 

    1. “Protokol Yapma Yetkisi’’ konulu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 05.05.2023 tarihli ve 176986 sayılı teklifi.

    2. “Haczedilemez Banka Hesabı” konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.05.2023 tarihli ve 178742 sayılı teklifi.

    3. “Atık Tekstil ve Giysi Toplama İşi İhale Onayı” konulu İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 22.05.2023 tarihli ve 179371 sayılı teklifi.

    4. “Araç Alım İşlemleri” konulu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli ve 181048 sayılı teklifi.


İLAVE TEKLİF DOSYALARI:

    5. “Belediye Temsilci Ataması” konulu Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02.06.2023 tarihli ve 181334 sayılı teklifi.


   İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN


 

    1. Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi.