Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 03/07/2023

z03.07.2023

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 03 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıların ilk birleşimi, 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur. 

Dr. Şadi YAZICI

Belediye Başkanı


TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ
 

SEÇİM DÖNEMİ : 7’NCİ

TOPLANTI YILI : 5’İNCİ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 03.07.2023 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

BİRLEŞİMİ : 1’NCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

GÜNDEM :

 

TEKLİFLER : 

 

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN:

 

  1. Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi. 

  1. Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi 1842 Parselin Bir Kısmı ile 5915 ada 112 Parsel ve Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.06.2023 tarihli ve 181602 sayılı teklifi.