Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 04/03/2024

z01.03.2024

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Belediye Meclisimiz   04 Mart 2024 Pazartesi gününden itibaren, ekteki konuları tetkik ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

           Bu toplantıların ilk birleşimi, 04 Mart 2024 Pazartesi günü saat 15.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

  İlan olunur.

 

          Dr. Şadi YAZICI

          Belediye Başkanı 

 

Ek : Meclis Gündemi


                                              TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ    SEÇİM DÖNEMİ                               : 7’NCİ

    TOPLANTI YILI                                : 5’İNCİ

    TOPLANTI                                         : MART AYI

    TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 04.03.2024 PAZARTESİ

    TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15.00

    BİRLEŞİMİ                                         : 1’İNCİ

    GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

GÜNDEM                                               :

 

TEKLİFLER                                           :-         

 

İMAR KOMİSYONUNDA BEKLEYEN

 

1-     “Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi 8460 Ada 2 Parselin Bir Kısmı ile 471 ve 460 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 134258 sayılı teklifi.

2-     “İstanbul İli-Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi 0 Ada 465 Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve 212772 sayılı teklifi.

3-     “İstanbul İli Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 0 Ada 4499, 4500 ve 4501 Parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve 212766 sayılı teklifi.

4-     “İstanbul İli Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 0 Ada 4496 Parsel Uygulama İmar Planı” konulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.12.2023 tarihli ve 212770 sayılı teklifi.

5-     Tepeören Mahallesi 7139 ada 5 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğikonulu Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.02.2024 tarihli ve 225547 sayılı teklifi.