Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanları

Meclis Toplantı İlanı 04/04/2024

z15.04.2024

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

5393 Sayılı Belediye Kanunu 19. Maddesinde, “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır” denilmektedir.

Tuzla İlçe Seçim Kurulunun 04.04.2024 tarihinde seçim sonuçlarını ilan etmesi sonucu Tuzla Belediye Meclisi 8’inci seçim dönemi 1’inci toplantı yılının ilk birleşimi 09 Nisan 2024 Salı günü saat 10.00’da Tuzla Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

İlan olunur.

Av. Eren Ali BİNGÖL
Belediye Başkanı

Konu : Meclis Gündemi. 

TUZLA BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 8’NCİ

TOPLANTI YILI : 1’İNCİ

TOPLANTI : NİSAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 09.04.2024 SALI

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 10.00

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

GEÇEN TOPLANTIYA AİT TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI.

 

GÜNDEM : 

 • Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 2023 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Başkanlığı’nın Bilgilendirilmesi. 

GÜNDEM : 

 1. Meclis 1’nci ve 2’nci Başkan Vekili Seçimi

 2. Meclis Divan Kâtiplerinin Seçimi

 3. Encümen Üye Seçimi

 4. İhtisas Komisyonlarının Teşkili

 5. İmar Komisyonu Üye Seçimi

 6. Hukuk Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçimi

 7. Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Üye Seçimi

 8. Çevre, Sağlık, Ulaşım, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Üye Seçimi

 9. Kadın ve Aile Komisyonu Üye Seçimi

TEKLİFLER : 

 1. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 235418 sayılı teklifi.

 2. Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 235419 sayılı teklifi.

 3. Konya Belediyeler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 235420 sayılı teklifi.

 4. Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi konulu Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 235421 sayılı teklifi.

 5. Yetki Talebi” konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.04.2024 tarihli ve 235357 sayılı teklifi.

 6. Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi Faaliyet Raporu konulu Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.03.2024 tarihli ve 232336 sayılı teklifi.