Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi

TS EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Politikası

z06.09.2021

Tüm zamanlar için,

- Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uygun Olarak Oluşturulan Risk Tabanlı Proseslerimizin ve Planlarımızın Etkinliğini Sağlamak ve Sürekli İyileştirmek,
- Tüm İç ve Dış Paydaşlarımıza Hizmetlerimizi En İyi Şekilde, Herhangi Bir Ayrım Gözetmeden Sunmak,
- İç ve Dış Paydaş Odaklı Hazırlanan Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerimizi Sürekli Gözden Geçirmek ve Paydaş Memnuniyetimizi En Üst Düzeyde Tutmak
- Etik Davranış Kurallarını Tüm Hizmet Alanlarında Uygulamak

 
                                                                                                    Dr. Şadi YAZICI
                                                                                                Tuzla Belediye Başkanı