Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Politikası

z10.01.2022

Tuzla İlçe sınırları dâhilindeki bütün belediyecilik faaliyetlerinde:

 

  • Çevrenin korunması ve geliştirilmesi amacı ile stratejiler belirlemeyi, gerekli kaynakları sağlamayı ve uygulamaları yerine getirmeyi,
  • Çevre ile ilgili bütün mevzuata ve standartlara uymayı,
  • Çevresel boyutları belirlemeyi, ilan etmeyi, muhtemel risklerin ortadan kaldırılması veya en az seviyeye indirilmesi için gerekli tedbirleri almayı,
  • Belediye çalışanları ile vatandaşlar ve yüklenicilerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmeyi,
  • Çevre performansını sürekli iyileştirecek destekleyici faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederiz.