AKFIRAT KÖYİÇİ 1.ETAP İMAR UYGULAMASI

Tuzla İlçesi, Akfırat Mahallesi  sınırları içinde 6 pafta 1132, 1139, 1141, 1142, 2013, 2014 ve 2061 sayılı parsellerin bulunduğu alanda imar uygulaması ile oluşmuş olan 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847,  7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7917 adalar ile bu adalara bağlı parsellerin bulunduğu sahada geri dönüşüm işlemi ile  3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın EK.1 fıkrasına göre yapılan, Tepeören 6 pafta 1139 ve 1142 parsellerin tamamı ile 1141, 2014 ve 2061 parsellerin ayırma çapı düzenlenerek bir kısmını kapsayan düzenleme sahasında yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri Tuzla Belediyesi Encümeninin 03.05.2018 tarih ve 273 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre kontrol ve onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. İmar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.09.2018 tarih ve 3113-3037 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Söz konusu parselleri ilgilendiren imar uygulamasın ait parselasyon planı ve şuyulandurma cetvelleri 01.10.2018 tarihinden itibaren  Tuzla Belediyesi ilan panosu ilgili mahalle muhtarlığında biray süreyle askıya çıkarılmıştır.
AKFIRAT KÖYİÇİ 1.ETAP İMAR UYGULAMASI

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER