TUZLA BELEDİYESİ ULUSAL “RESMİNİ YOLLA ANTARKTİKA’YA GİTSİN” RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TUZLA BELEDİYESİ ULUSAL “RESMİNİ YOLLA ANTARKTİKA’YA GİTSİN” RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:
1 Aralık Dünya Antarktika Günü, 1959 yılında Antarktika Antlaşması’ nın imzalandığı gün olarak kabul edilmektedir. Üzerinden elli dokuz yıl geçmesine rağmen uluslararası işbirliği için nadir bulunan bir işaret olarak parlayan, medeniyetimizde gelecek nesiller için umut ve ilham kaynağı olan barışın kilometre taşını kutladığımız yıllık bir olaydır. Dünyanın dört bir yanından kutlanmasında ki amaç, mevcut ve gelecek kuşaklar yararına Antarktika ile ilişkili değerleri paylaşmak, yorumlamak ve korumak için küresel erişilebilir bir hale getirmektir. Bu sebeple “Antarktika” temalı resimlerin yarışacağı ve seçilen resimlerin 1 Aralık Dünya Antarktika günü öncesi açıklanacağı resim yarışması planlanmaktadır.

AMAÇ:
Görsel sanatların çocuklarımız üzerindeki coşku veren etkisi, onların yaşama ve geleceğe dair umutlanmalarını ve bir konu veya aynı amaç üzerinde birleşmelerini sağlamak amacı ile  çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarına bir kapı aralamak, aynı zamanda bu dünyalarını keşfetmek amacıyla yapılması düşünülen resim yarışması ile çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasına, genç nesillerin topluma ve yaşadığı çevreye saygıyla yaklaşmasına, çevreye karşı bireysel sorumluluk duygusu edinmesine yardımcı olmanın yanı sıra, İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara çevreyi koruma bilincini aşılamak ve sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler olarak yetişmelerini ve fark edilmelerini sağlayacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:

1.     Yarışmaya katılım ücretsiz ve ulusaldır.
2.     Türkiye genelindeki ilk ve ortaokul öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.
3.     Her katılımcı en fazla 1 (bir ) adet resim ile katılabilir.
4.     Resimler, A3 / A4 resim kâğıdı – fon kartonu – canson – bristol kâğıdına, pastel boya, sulu boya, guaj boya, akrilik boya, gazlı kalem tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.     Yarışmaya başvuran resimler Antarktika temasına uygun olmalıdır. Antarktikada yaşamayan hayvanların resim içinde bulunması, resmin değerlendirmeye alınmamasına sebep olacaktır (Örneğin Antarktika da kutup ayısı yaşamamaktadır.)
6.     Yarışmaya gönderdiği resim üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
7.     Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
8.     Belirtilen ölçüler dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.     Eserlerin üzerinde/ ön yüzünde katılımcının ismi – imzası – ifadesi - ibaresi bulunmamalıdır.
10.   Eserlerin sadece arka yüzünde öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI – VELİYE veya ÖĞRETMENİNE AİT İLETİŞİM NUMARASI açık ve okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Veli veya öğretmeninin iletişim numarasını verdiğine dair kendi el yazısı ile ‘İLETİŞİM BİLGİLERİMİN ALINMASINDA İZNİM BULUNMAKTADIR’ ifadesi yazılmalıdır.  
11.   Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL:
Resimler 23.11.2018 Cuma günü saat: 23.00 a kadar Postahane Mah. Teleffuzhane Cad. bulunan Rumeli Kültür Merkezi’ ne gönderilecektir. (Elden veya kargo ile)  Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Tuzla Belediyesi Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezinden oluşturulan Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü eserler ile 20 adet sergileme eserleri seçilecektir.

ÖDÜLLER:
Ödül tören yeri ve zamanı Tuzla Belediyesi Başkanlığı’ nca belirlenecek olup  www.tuzla.bel.tr  adresinden ilan edilecektir. Yarışma da derece alan 1. – 2. – 3. Ve 20 Adet Sergileme resmi Antartikaya gönderilecektir.

Birincilik ödülü                       : Laptop

İkincilik ödülü                         : Tablet

Üçüncülük ödülü                     : Fotoğraf Makinesi

 
YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi                                                : 30.10.2018 Salı  günü – saat: 09.00

Son Katılım Tarihi                                          : 23.11.2018 Cuma günü – saat: 16.00

Seçici Kurul Değerlendirilmesi                        : 26 / 27  Kasım 2018

Sonuç Bildirim Tarihi                          : 29 Kasım 2018 Cuma

Ödül Takdimi                                                 : Başkanlıkça Duyurusu Yapılacaktır.

 

Sonuçlar www.tuzla.bel.tr adresinden duyurulacaktır.


TELİF HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Tuzla Belediye Başkanlığı, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, resim sahibinin ismi ile birlikte 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

RESİMLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi;

İstek halinde 03 Aralık 2018 Pazartesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Tuzla Belediyesi – Rumeli Kültür Merkezi’ nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Yasemin KİNSİZ      Tel: 444 09 06 / 3205 (Dahili)              e-posta: ksm@tuzla.bel.tr 

KURUM ADRESİ:

Tuzla Belediye Başkanlığı, Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No: 17 Tuzla / İSTANBUL

Tel: 444 09 06  - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(Başvurular Rumeli Kültür Merkezi tarafından teslim alınmaktadır,  Kurum adresi bilgi amaçlıdır.)

Şartname, Tuzla Belediye Başkanlığı web sitesi www.tuzla.bel.tr adresinden temin edilebilir.

Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

TUZLA BELEDİYESİ ULUSAL “RESMİNİ YOLLA ANTARKTİKA’YA GİTSİN” RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER