Duyurular

Duyurular

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kesinleşen Aday Listesi

z09.02.2022

“Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik” kapsamında; 21 Ağustos 2022 Pazar günü Anadolu üniversitesi tarafından yapılacak olan “görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı”na katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste aşağıda sunulmuş olup adayların sınav başvurularını 01-18 Temmuz 2022  tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) adresi üzerinden ve katılım ücreti olan 350 (üç yüz elli) TL ‘yi 01-18 Temmuz 2022  tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yatırmaları gerekmektedir.

Kesinleşen Aday Listesi;

Görevde Yükselme Sınavı Başvuruları Kabul Edilenler

Ünvan Değişikliği Sınavına Başvuruları Kabul Edilenler

YAZILI SINAV ÜCRETİ VE ÖDEME

• Adaylar sınav başvurularını 01-18 Temmuz 2022  tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) adresi üzerinden yapacaklardır.

• Adaylar, Sınav katılım ücreti olan 350 (üç yüz elli) TL ‘yi 01-18 Temmuz 2022  tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yatırmaları gerekmektedir

• Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereç vb. açıkça belirtilen) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvurusu süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen Anadolu Üniversitesinin adresine ulaştıracaklardır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak Anadolu Üniversitesi tarafından dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, Anadolu Üniversitesi yetkililerince yapılana değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

• Belirtilen tarihler arasında başvuru sürecini tamamlamayan Aday’ların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

• Yazılı sınav ücretlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.