Duyurular

Duyurular

Köyiçi Koruma Amaçlı Reziyon UIP, Postane Mahallesi

z14.02.2022

İstanbul ili Tuzla ilçesi köyiçi koruma amaçlı revizyon uip’na askı süresi içerisinde yapılan itiraz sonucu 07.06.2017 tarih ve 65 sayılı Tuzla Belediye meclis kararı doğr. Hazırlanan uip değ.