Duyurular

Duyurular

Tuzla Belediyesi Sürekli İşçi Alımı (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi) İşkur Nihai Liste Sonucu ve Aday Başvuru Süreci Duyurusu

z27.10.2022

4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediyemizde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü sürekli işçi personel alımı ilanı için süresi içerisinde (eşube.işkur.gov.tr.) adresi üzerinden 1 inşaat teknolojileri teknikeri kadrosu için atanma talebinde bulunulmuştur.

İŞKUR tarafından başvurusu kurumumuza gönderilen

128*****664 T.C. Kimlik Numaralı Eren ASLAN’ın

Aşağıda yer alan ‘BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER’i 27.10.2022-01.11.2022 tarihleri arasında, Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL) adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16.maddesi ve 2021/2 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İşçi İstihdamı Hakkında Genelge’nin 3.14 Maddesine istinaden “Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz” hükümlerine istinaden bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgilisine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Posta yoluyla zamanında ulaşmayan başvurularda kurumumuz sorumlu değildir. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alan adayın evrakları incelenecek, eksik veya uygun olmayan evrakla yapılacak başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Belediyemiz Eski Hükümlü İşçi Sınav Kurulu, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da ‘BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER’in zamanında teslim edilip edilmediğini, belgeler zamanında teslim edilmişse başvuru sahibinin başvuru belgelerini incelendikten sonra belirlenen şartları taşıyıp taşımadığını tespit edecektir. Başvurusunu zamanında yapan adayın Belediyemiz Eski Hükümlü İşçi Sınav Kurulu toplantısına katılımı zorunludur.


BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi (Noter tastikli örneği veya aslı idarece görülerek onaylanan)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- İş Talep ve Bilgi Formu ile Başvuru Formu (www.tuzla.bel.tr adresinde yayınlanacak )

6- Sağlık Kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınmış olan görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu (Başvuru sırasında görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair imzalı beyan da kabul edilecektir.)

7- KPSS Sonuç Belgesi

- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan İş Talep ve Bilgi Formu

- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan Başvuru Formu


Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi Alımı Sınav Takvimi

Tarih

Taraf

İşin Tanımı

19.10.2022-24.10.2022

İŞKUR

Sınav başvurusu ilan tarihi (Şartlara durumu uyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını (esube.iskur.gov.tr) internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

24.10.2022

İŞKUR

Son başvuru tarihi

27.10.2022

Tuzla Belediye Başkanlığı

Nihai liste yayınlanacak ( www.tuzla.bel.tr)

27.10.2022- 01.11.2022

Tuzla Belediye Başkanlığı

Nihai listelerin yayınlanması ve başvuran adaylardan istenilen belgeler başlığı altında yer alan belgelerin asıl veya onaylı fotokopileri ve Tuzla Belediye Başkanlığının web sitesinde (www.tuzla.bel.tr) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep ve Bilgi Formu ile Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tuzla.bel.tr adresinde ilan edilen 27.10.2022-01.11.2022 tarihleri arasında, Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL adresine şahsen veya postayla teslim edilmesi

02.11.2022

saat 09:00

Tuzla Belediye Başkanlığı

Belediyemiz Eski Hükümlü İşçi Sınav Kurulu Değerlendirme Toplantısı (Tuzla Belediyesi Encümen Salonu)

07.11.2022

Tuzla Belediye Başkanlığı

Sınav sonuçları ilanı (www.tuzla.bel.tr) duyurulacaktır.