Duyurular

Duyurular

Tuzla Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Listesi

z07.11.2022

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Yerel Yönetimler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından 21.08.2022 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilmiş olup, kesinleşmiş sınav sonuçları ilgililerine tebliğ edilmiştir.

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 12. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında yazılı sınavda taban puanını geçtiği görülen ve mezkur yönetmeliğin 13. Maddesine istinaden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınava çağrılmıştır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu, 02.11.2022 Çarşamba günü saat 09.30’da Tuzla Belediyesi Encümen Odasında toplanmış ve ilgili personellerin tümünün katılımıyla sözlü sınavları gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Listesi düzenlenmiş olup, başarı listesi Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 16-2 maddesi “(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili yerel yönetimlerin resmi internet sitesinde ilan edilir.” hükmüne istinaden belediyemiz web sitesinde ilan edilmiştir.

Duyurulur.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI-GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞARI LİSTESİ
Adı Soyadı Görev Müdürlüğü Başvurulan Unvan YAZILI SINAV
PUANI
SÖZLÜ SINAV
PUANI
BAŞARI PUANI
HÜSEYİN KARAKAŞ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 91,67 77,4 84,535
BANU KİRMAN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 81,66 91,6 86,63
İBRAHİM YEŞİLOĞLU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 76,67 70,8 73,735
ŞÜKRÜ KOŞAR EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 75 76,4 75,7
SEFER SÖYLEYEN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 60 70,2 65,1
GÖKSEL NAÇAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANI (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 98,33 96,8 97,565
UĞUR SELVİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANI (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 71,67 78,6 75,135
SERKAN MATBAN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANI (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 70 0 35
İBRAHİM MUSLU KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANI (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 68,33 72,6 70,465
YALÇIN AYDIN PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANI (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI) 60 70,6 65,3
KEMAL ÇAKMAK TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI) 63,33 85,6 74,465