Duyurular

Duyurular

Merkez İller Bankası Rauf Orbay Caddesi İmar Uygulaması

z12.12.2022

Merkez (Postane) Mahallesi sınırları içinde 1029, 5644, 5645, 1027, 3064, 1040, 1039, 1024, 1013, 1012, 1011, 1023 ve 1026 sayılı parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre hazırlanan parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre kontrol ve onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. İmar uygulamasına ait parselasyon planı ve şuyulandırma cetvelleri İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.11.2022 tarih ve 6532-6537 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planının 07.12.2022 tarihinden itibaren belediye ilan panosu ve ilgili mahalle muhtarlığında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.