Duyurular

Duyurular

Tuzla Belediyesi Sürekli İşçi Alımı (Engelli İşçi) Sözlü Sınavı Katılım Listesi Duyurusu

z26.12.2022

4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediyemizde istihdam edilmek üzere 1 engelli sürekli işçi Harita teknikeri personel alımı ilanı için süresi içerisinde (eşube.işkur.gov.tr.) adresi üzerinden talepte bulunup, belediyemiz web sitesinde yayınlanan Sürekli İşçi Alımı (Engelli İşçi) İşkur Nihai Liste Sonucu Ve Aday Başvuru Süreci Duyurusu kapsamında “BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER”i 20.12.2022-23.12.2022 tarihleri arasında, başvuru süresi içerisinde Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL) adresine şahsen getiren ve aşağıda bilgileri yer alan

336*****364 T.C. Kimlik Numaralı Ömer YILDIRIM ve

118*****190 T.C. Kimlik Numaralı Bayram ÇELİK’in

Başvuru evrakları incelenmiş olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.

Başvurusunu zamanında yapan ve yukarıda bilgileri yer alan adayların Belediyemiz Engelli İşçi Sınav Kurulu’nun 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Tuzla Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştireceği sözlü sınava katılımı zorunludur. Sözlü sınava katılmayan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16.maddesi ve 2021/2 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İşçi İstihdamı Hakkında Genelge’nin 3.14 Maddesine istinaden “Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz” hükmüne istinaden adaylara belediyemiz internet sitesi duyurusu hariç her hangi bir iletişim yolu ile tebligat yapılmayacaktır.