Duyurular

Duyurular

Sürekli İşçi (Engelli / Harita Teknikeri) Alımı Sözlü Sınav Sonuç Ve Atama İlanı

z03.01.2023

Belediyemiz web sitesinde 20.12.2022 - 23.12.2022 tarihleri arasındaki başvuru sürecinde nihai listede yer alan 4 kişiden;

336*****364 T.C Kimlik No’lu Ömer YILDIRIM, 22.12.2022 tarihinde, 118*****190 T.C Kimlik No’lu Bayram ÇELİK 23.12.2022 tarihinde dilekçe ile duyuru süresi içinde kurumumuza evraklarını şahsen ulaştırmış olup, Sınav kurulumuzca yapılan incelemede sözlü sınava katılmaları uygun görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi gereği Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17.maddesi ve İŞKUR’un 2021/2 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İşçi İstihdamı Hakkında Genelge’nin ilgili maddelerine göre Engelli İşçi Alımı Sınav Kurulu, 28.12.2022 tarihi saat 10.00’da belediyemiz Encümen salonunda toplanmış olup,

Sınav kurulumuzca yapılan değerlendirmede sözlü sınav puanları aşağıda yer almaktadır.

 

Adı Soyadı

Beceri Alanı Puanı

Mesleki Bilgi Alanı Puanı

Sözlü Sınav Puanı

Başarı Durumu

Bayram ÇELİK

50

50

100

Asıl

Ömer YILDIRIM

50

40

90

Yedek

 

Sözlü sınav puanı ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17. maddesine istinaden sınavı Asil olarak kazanan 118*****190 T.C Kimlik No’lu Bayram ÇELİK’in Belediyemiz Sürekli İşçi kadrosuna Engelli statüsünde 5 Ocak 2023 tarihi itibariyle atamasının yapılması kurulumuzca uygun görülmüştür.

Asıl olarak belirlenen Bayram ÇELİK’in 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 08.30’da kurumumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde hazır bulunması, hazır bulunmadığı takdirde atama hakkını kaybedeceği, bu duyurunun tebliğ mahiyetinde olup ayrıca posta yolu ile tebligat yapılmayacağı ilan olunur.