Duyurular

Duyurular

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

z17.01.2023

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personele yönelik 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğine istinaden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Sınavı yapacak kurumla birlikte belirlenecek sınav takvimi çerçevesinde, başvuruların internet adresi üzerinden yapılması, sınav katılım ücreti, sınav giriş merkezleri, sınav yöntemi ve puan hesaplama sistemi ile sınav soru sayısı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sorularına erişim ve itiraz işlemleri ile benzeri diğer hususlar ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.

Bu nedenle; Ek’de yer alan şartları taşıyanlardan, norm kadromuzda uygun olan ve boş bulunan kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, (Aylıksız izin ve yıllık izindeki personel dahil ) dilekçe ile 01/02/2023 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adaylarımıza duyurulur.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

Görevde Yükselme Sınav Konuları

Görevde Yükselme Sınavı İle Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösteren Liste

Görevde Yükselme Sınavı Talep Dilekçesi

İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sağlık Durumu Engelli Formu

Unvan Değişikliği Sınav Konuları

Unvan Değişikliği Sınavı İle Atama Yapılacak Boş Memur Kadrolarını Gösteren Liste

Unvan Değişikliği Sınavı Talep Dilekçesi