Duyurular

Duyurular

Tuzla Belediyesi Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonucu Hakkında

z14.02.2023

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan personele yönelik 02.07.2020 Tarih ve 31173 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe istinaden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na yapılan başvurular incelenmiş olup, başvuru sonuçları aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Sınavı yapacak kurumla birlikte belirlenecek sınav takvimi çerçevesinde, başvuruların internet adresi üzerinden yapılması, sınav katılım ücreti, sınav giriş merkezleri, sınav yöntemi ve puan hesaplama sistemi ile sınav soru sayısı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sorularına erişim ve itiraz işlemleri ile benzeri diğer hususlar ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adaylarımıza duyurulur. 

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonucu

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonucu