Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev Tanımları

z09.12.2011

Belediye Binası ve Hizmet binalarının temizlik boya, bakım hizmetleri, elektrik, su, doğalgaz, telefon ile ilgili işlemler, Klima sistemi, asansör bakım onarım hizmetleri, belediyeye ait taşınır ve taşınmaz malların tamirat ve tadilat hizmetleri, resmi tören ve belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde tören alanının düzenlemesi, bayraklanması, ses düzeninin kurulması, afiş, pankart asılması ve toplanması hizmetleri, tesisat bakım ve onarım hizmetleri ve odacılık hizmetlerini yürüterek sağlıklı ve düzenli hizmet verilmesini sağlar.
Müdürlüklerin ihtiyacı olan Mal ve Hizmet alımları ile Yapım ihalelerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılması, ihale öncesi ve sonrası işlemlerin takibi iş ve işlemlerini yürütür.

Destek hizmetleri Müdürlüğü 2 bölümden oluşur. Bu Bölümler ve faaliyet amaçları:
 
a) İdari İşler Bölümü:

1)    Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon aboneliklerinin yapılması
2)    Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Faturalarının takibi
3)    Elektrik, Su, Telefon hatlarının çekilmesi arızaların giderilmesi, tesisat sorunlarının giderilmesi
4)    Merkez Bina ve ek hizmet binalarının iç ve dış temizliğinin yapılması
5)    Klima sisteminin günlük ve mevsimlik ayarlarının yapılması, bakım ve arıza işlemlerinin takibi
6)    Kapı ve Çekmece Kolu, Musluk, Kilit, Lamba,  Düğme, menteşe vs. taşınır ve taşınmaz malların tamirat ve tadilat hizmetleri
7)    Asansör bakım-onarım hizmetlerinin yapılması
8)    Resmi tören, anma programları, düzenlenen etkinliklerde bayraklama, pankart, ses düzeni kurulması vs. hizmetler
9)    Afiş stantlarının düzenlenmesi tamirat ve tadilat işlemleri
10)  Çay servisi ve odacılık hizmetleri
11)  Telsiz röle, araç ve el telsizi bakım onarım ve sistem takip işlemleri
12)  Müdürlüklerin ihtiyacı olan masa, sandalye vs. mefruşatların tespiti ve tedarik işlemleri
13)  Merkez Bina ve ek hizmet binaların boya ve diğer tadilat işlemleri
14)  Birim kurulması, yer değişimlerinde masa, sandalye ve diğer malzemelerin yerleştirilmesi
15)  Birim kurulması, yer değiştirilmesinde gerekli bilgisayar, telefon vs. cihazlara ait elektrik ve data kablolarının çekilmesi
16)  Güç Kaynağı, Jeneratör bakım-onarım hizmetleri
17)  Belediye zemininde bulunan kuyuların su seviye kontrolleri ve pompaların bakım-onarım işlemleri
18)  Oda iletişiminin sağlanması için santral hizmetinin yürütülmesi.

b) Satınalma Bölümü:

1)   İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait taleplerin kabul edilmesi ve evrak kayıt işlemleri
2)   Bütçe ve ödenek kontrol işlemleri
3)   Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait taleplerin teknik şartnamelerinin yorumlanması ve mevzuata uygunluk kontrolleri
4)   İstenilen mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait yaklaşık maliyet araştırması için firmalarla gerekli görüşmelerin yapılması ve demo ürünlerin incelenmesi
5)   Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait ihale dokümanlarının hazırlanması
6)   İhale komisyonlarının oluşturulması ve komisyonun bilgilendirilmesi
7)   İsteklilere yapılacak olan ihaleler ile ilgili bilgi verilmesi
8)   İhalelere ait ilanların hazırlanması, basın ilan kurumu, Kamu İhale Bülteni, Zabıta İlan Panosu, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye Web sayfasında yayınlanmasının sağlanması
9)   İhale Dokümanının talep eden isteklilere satılması ve gerekli bilgilendirme hizmetleri
10) İsteklilerden ihale katılım zarflarının tutanak ile alınması ve ihale komisyonuna sunularak ihalenin usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması
11) İhale sonrası ihale teyit raporunun düzenlenmesi ve ihale onay işlemleri
12) Yüklenicinin sözleşmeye davet edilmesi ve gerekli evrakların kontrolü, sözleşmenin imzalanması ve İhale dosyasının ilgili müdürlüğe teslimi
13) Günlük, haftalık ve yıllık stratejik planların hazırlanması ve gerekli sonuç raporlarının başkanlık makamına sunulması
14) Mevzuat değişikliklerinin takibi ve kullanılan ihale programının güncelliğinin sağlanması