Meclis Kararı 08.12.2017 - 169

T.C.

TUZLA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ

...08.12.2017....

KARAR NO

 ...169....


KARARIN

KONUSU

“Okul Binalarının Boya İşlemleri

Belediye meclisini teşkil eden zevat

Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet ÇABUK’un Başkanlığında; Üyelerden,Serhan KURAL - İbrahim Nazmi İŞ - Derya BACACI – Salih ÇEVİK- Soner BİBER –   Köksal YÜZBAŞIOĞULLARI – Nuri ÖZYAVUZ - İbrahim DENİZ – İlker GÖKDEMİR – Çiğdem ARSLAN – Yakup YILMAZ - Salih GÜNDOĞDU – Mehmet KİNSİZ- Bahrem KURUAĞAÇ –Kasım DURMAZ - Murat KANT – Şuayip AKMAN - Önder POLATOĞLU –– Cengiz GÜLOĞLU – Mustafa SEVİM – Yücel TÜRK - Maksut KARACA – Necmettin BULUT – Hüseyin İLDAN’ın iştiraki ile toplandı.

Ö N E Rİ  :

   HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORU

Rapor Tarihi             : 07.12.2017             
Rapor No                   : 2017/71                                                                             
Konu                          : “Okul Binalarının Boya İşlemleri
            
          KOMİSYON İNCELEMESİ :

İlgi:   29.11.2017 tarihli ve 46934897-800-E.20330439 sayılı Kartal Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim   
Müdürlüğü yazısı.       
İlgi yazıda İdaremiz tarafından; Kartal İlçesi’ne bağlı, Kartal Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu, Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu, Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türk Kızılayı Anadolu Lisesi’nin ihtiyaçlarına binaen okullarının boyanması talep edilmiştir.
Söz konusu iş ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlığı altında yer alan 75. madde (a) bendinde “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” denilmektedir.

         5393 sayılı belediye kanununun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Başkanına, Kartal Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İdaremiz arasında, ilgili okulların boya işlerinin yapılması hususunda protokol yapma yetkisi verilmesi ve Müdürlüğümüz bütçesiyle ilgili işlerin yapımı ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi yönünde karar alınması için yazımızın, makamınızca da uygun görülmesi halinde Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Şeklinde hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğünün 04.12.2017 tarihli ve 2311 sayılı teklifi Komisyonumuzca incelenmiştir.
          
          KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
“Okul Binalarının Boya İşlemleriile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz olunur.

          HUKUK, TARİFELER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU: Av.Salih ÇEVİK(Kom.Bşk.), İbrahim DENİZ(Kom.Bşk.V), İlker GÖKDEMİR(Rpr.), Av.Hüseyin İLDAN(Üye), Maksut KARACA(Üye).

K A R A R : Okul Binalarının Boya İşlemleri” ile ilgili Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonunun 07.12.2017 tarihli ve 2017/71 sayılı raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı Seçim Dönemi, 4’üncü Toplantı Yılı, Aralık Ay’ı Toplantılarının 08.12.2017 Cuma günü yapılan 3’üncü Birleşimi, 1’inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet ÇABUK

Meclis 1’nci Başkan Vekili

Murat KANT

Divan Katibi

            İlker GÖKDEMİR

Divan Katibi

              G Ö R Ü L D Ü

 

              Dr. Şadi YAZICI

             Belediye Başkanı
Aydıntepe Mah. 8685 Ada 1 Parsel, Cami Mah. 2276 Parsel ve Yayla Mah. 7591 Parsel Tahsis Hk.

Meclis Kararı 08.12.2017 - 169

HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER HABERE BENZER DİĞER İÇERİKLER